Για να προσθέσετε μια νέα γραμματοσειρά στον υπολογιστή σας

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Γραμματοσειρές.
  2. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση νέας γραμματοσειράς.
  3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο φάκελο που περιέχει τις γραμματοσειρές που θέλετε να προσθέσετε.
  4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της γραμματοσειράς που θέλετε να προσθέσετε.

Σημειώσεις


 

Για να διαγράψετε μια γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Γραμματοσειρές, για να ανοίξετε το φάκελο Γραμματοσειρές.

  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της γραμματοσειράς που θέλετε να διαγράψετε.

  3. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Σημείωση


 

Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη γραμματοσειρών"

Μπορείτε να προσθέσετε γραμματοσειρές από τοπικές μονάδες δίσκων ή από μονάδες δίσκων δικτύου. Μπορείτε να αντιγράψετε τις γραμματοσειρές στο φάκελο "Fonts" ή μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε από την τρέχουσα θέση του φακέλου τους.

     
Προηγούμενη Σελίδα        Κεντρική Σελίδα        Προηγούμενη Σελίδα
 Advertised by Ati Advertising on se.gr